Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Εταιρεία μας. Έχουμε δημιουργήσει αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να σας ενημερώσουμε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τον Ν.4624/2019  και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητα της Εταιρείας μας ως υπεύθυνου επεξεργασίας, μεταξύ άλλων για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή εν γένει χρησιμοποιείτε και πραγματοποιείτε αγορές στην Ιστοσελίδα μας, τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης αυτών. Η παρούσα ενημέρωση συμπληρώνεται σε περιπτώσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω cookies από την ειδικότερη Πολιτική Cookies.

 

 1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «GLOBALSAT A.E.» (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «εμείς») που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού Πλουτάρχου, αρ. 21, εκπροσωπείται νόμιμα, έχει Α.Φ.Μ. 997471472 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αρ. Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 122538101000 που διαχειρίζεται και λειτουργεί την Ιστοσελίδα www.globalsat.gr καθώς και το https://about.globalsat.gr/ και το ηλεκτρονικό κατάστημα που λειτουργεί σε αυτή (εφεξής η «Ιστοσελίδες» ή το «Globalsat e-shop»).

 

 1. Ποιους αφορά η ενημέρωση που παρέχεται μέσω της παρούσας Πολιτικής

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για όλους τους χρήστες/επισκέπτες του των Ιστοσελίδων , συμπεριλαμβανομένων δηλαδή τόσο εκείνων που επισκέπτονται το Globalsat e-shop καθώς και το http://about.globalsat.gr χωρίς να έχουν εγγραφεί και δημιουργήσει λογαριασμό όσο και εκείνων που έχουν εγγραφεί και δημιουργήσει λογαριασμό και ανεξάρτητα από το αν αυτοί προβαίνουν σε πραγματοποίηση κάποιας συναλλαγής στο πλαίσιο αυτού  ή όχι.

 

 1. Τι είδους προσωπικά δεδομένα  συλλέγουμε

Μεριμνούμε, ώστε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα, κατάλληλα και  συναφή προσωπικά σας δεδομένα ενόψει του σκοπού επεξεργασίας για τον οποίο προορίζονται και έτσι ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του Globalsat e-shop με επαρκή και αποτελεσματικό τρόπο. Το είδος και πλήθος των αναγκαίων προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε εξαρτάται και διαφοροποιείται ανάλογα με την ιδιότητα που έχει κάθε φορά το υποκείμενο των δεδομένων (απλός επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης) και το είδος της σχέσης ή συναλλαγής με αυτό. Ενόψει αυτού τα  δεδομένα που συλλέγουμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα και μπορεί να μη σας αφορούν στο σύνολο τους, όπως ανωτέρω εξηγήσαμε:

α. Δεδομένα Ταυτοποίησης που περιλαμβάνουν το όνομά σας, το επώνυμό σας καθώς και δεδομένα για την ηλεκτρονική ταυτοποίησή σας για τη σύνδεσή σας σε περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού στην Ιστοσελίδα (όνομα χρήστη/username και κωδικός πρόσβασης/password). Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου απαιτούνται ακόμη: Δ.Ο.Υ., ΑΦΜ, επαγγελματική δραστηριότητα, επωνυμία.

β. Δεδομένα Επικοινωνίας που περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τη διεύθυνσή σας αποστολής των προϊόντων ή τιμολόγησης που δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και τον αριθμό του τηλεφώνου σας, σταθερού ή κινητού. Επίσης δεδομένα που λαμβάνουμε από επικοινωνίες με εσάς, αιτήματα για βοήθεια, παράπονα και ερωτήματα και δεδομένα καταγεγραμμένων τηλεφωνικών επικοινωνιών μαζί σας (λ.χ. τηλεφωνικών παραγγελιών) σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις για λόγους παροχής αποδεικτικών στοιχείων εμπορικής συναλλαγής ή άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα.  

γ. Οικονομικά Δεδομένα που περιλαμβάνουν πληροφορίες πληρωμών σας, στοιχεία  για τον τραπεζικό σας λογαριασμό από τον οποίο εκτελείτε έμβασμα προς εμάς

δ.  Δεδομένα Συναλλαγών που περιλαμβάνουν λ.χ. στοιχεία ολοκληρωμένων πωλήσεων προϊόντων προς εσάς συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε αγοράσει μέσω του e-shop στο παρελθόν, επιστροφές κ.λπ..

ε. Δεδομένα τεχνικής υφής από τη χρήση και αλληλεπίδρασή σας με το e-shop όπως ενδεικτικά: η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σας σύστημα, η ταχύτητα της σύνδεσής σας και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και λοιπές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και συναφών τεχνολογιών, (εφόσον έχετε συγκατατεθεί στη χρήση όσων εξ αυτών δεν είναι τεχνικώς απολύτως απαραίτητα, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies μας).

στ. Δεδομένα Διαφήμισης που περιλαμβάνουν λ.χ. πληροφορίες για την ανταπόκρισή σας σε προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας μας, τις επιλογές σας, το ιστορικό αναζητήσεών σας, τις προϊοντικές κατηγορίες που προτιμάτε, συνδέσμους από τους οποίους έχετε ανακατευθυνθεί προς το e-shop, καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας που χρησιμοποιείτε περισσότερο, τα εν λόγω δεδομένα προέρχονται κατά βάση μέσω cookies διαφήμισης και αντλούμε δεδομένα από αυτά μόνο εφόσον έχετε συγκατατεθεί στη χρήση τους (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies διαφήμισης ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies μας).

ζ. Δεδομένα απαντήσεών και ανταποκρίσεών σας σε έρευνες της Εταιρείας στο μέτρο που δεν πρόκειται για ανώνυμα δεδομένα.

η. Δεδομένα για τη διεξαγωγή (υλοποίηση, έλεγχο εγκυρότητας συμμετοχών, επικοινωνία με νικητές, απόδοση επάθλων κ.λπ.) και τη συμμετοχή σας σε κληρώσεις, διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιεί η Εταιρεία.

 

θ. Δεδομένα που συλλέγονται όταν συνδέεστε μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εάν συνδεθείτε στο e-shop μέσω κάποιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης στα δεδομένα που συλλέγουμε περιλαμβάνεται ενδεικτικά το όνομα χρήστη ή τυχόν ψευδώνυμο που χρησιμοποιείτε στο πλαίσιο του εν λόγω μέσου κοινωνικής δικτύωσης καθώς και οι πληροφορίες προφίλ ή το περιεχόμενο που έχετε επιτρέψει στην υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιεί με βάση τις ρυθμίσεις απορρήτου σας κ.λπ..

 

Ρητά διευκρινίζουμε ότι δε μας ενδιαφέρει και δεν προβαίνουμε σε συλλογή:

 • Δεδομένων ανηλίκων. Η Εταιρεία αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων. Η Ιστοσελίδα ούτε απευθύνεται ούτε είναι σχεδιασμένη σκοπίμως για να απευθύνεται σε ανηλίκους. Η πρόθεση της Εταιρείας είναι να μη συλλέγει ούτε να τηρεί εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Για τον λόγο αυτό η Εταιρεία συλλέγει δήλωση από όσους πραγματοποιούν συναλλαγές στο πλαίσιο αυτής ότι είναι άνω των 18 ετών και ρητώς διευκρινίζει ότι σύνδεση στην Ιστοσελίδα της επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν παρά τα ανωτέρω συλλεχθεί οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα από ανήλικο, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν άμεσα.
 • Δεδομένων ειδικών κατηγοριών/Ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Ζητάμε να μην μας στέλνετε και να μην αποκαλύπτετε  ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, την ιδεολογία ή τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας, πληροφορίες για τη σωματική ή ψυχική υγεία σας, τα βιομετρικά στοιχεία ή τα γενετικά χαρακτηριστικά σας, τον γενετήσιο προσανατολισμό σας, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις ή πληροφορίες για ποινικές καταδίκες σας)  στο ή μέσω του e-shop ή με άλλον τρόπο. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν παρά τα ανωτέρω συλλεχθεί οποιαδήποτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν άμεσα.

 

Ρητά διευκρινίζουμε επίσης τα ακόλουθα:

 • Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση της Ιστοσελίδας π.χ. μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) ή άλλως με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο που ανήκει σε τρίτους (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.) δεν συνεπάγεται ότι η  Εταιρεία αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να φροντίζετε οι ίδιοι να ενημερώνεστε για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων σας από τους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους.
 • Ειδικότερα στο e-shop χρησιμοποιούμε και ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να σας δώσουμε τη δυνατότητα να κάνετε πληρωμές για την αγορά κάποιου προϊόντος από το e-shop («Υπηρεσία Πληρωμής») μέσω αυτών (αν δεν επιλέξετε δηλ. κάποιον τρόπο πληρωμής απευθείας προς την Εταιρεία π.χ. την αντικαταβολή ή την πραγματοποίηση εμβάσματος προς την Εταιρεία). Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή μέσω μιας Υπηρεσίας Πληρωμών, θα κατευθυνθείτε σε μια ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πληρωμών. Οι οποιεσδήποτε πληροφορίες/δεδομένα που παρέχετε σε μια Υπηρεσία Πληρωμών θα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της Υπηρεσίας Πληρωμών και όχι στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο, εποπτεία και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση από μέρους της Υπηρεσίας Πληρωμών, πληροφοριών/δεδομένων που συλλέγονται μέσω αυτής.

 

 1. Πηγές συλλογής προσωπικών δεδομένων


Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται από τις ακόλουθες πηγές:

1. Συλλέγουμε δεδομένα που μας παρέχετε εσείς οικειοθελώς κατά τη χρήση των υπηρεσιών του e-shop και ιδίως κατά την υποβολή παραγγελίας προϊόντος, δημιουργίας λογαριασμού στην Ιστοσελίδα, συμμετοχής σας σε έρευνες ή προωθητικές ενέργειες κ.λπ.. Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς είναι ιδίως τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό 3.α, 3.β,3.γ,3.ζ,3.η.

 

 1. Αναπαράγουμε ή συλλέγουμε κάποιες πληροφορίες από τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας όταν αλληλεπιδράτε με την Ιστοσελίδα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν δεδομένα που αναφέρονται ανωτέρω υπό 3.ε.

3.Συλλέγουμε και οι ίδιοι δεδομένα από τη μεταξύ μας συναλλακτική σχέση όπως τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό 3.δ.

4.Συλλέγουμε δεδομένα και από τρίτα μέρη (αυτό ισχύει ιδίως για τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα υπό 3.θ, 3.στ, 3.ε) ή δεδομένα διαθέσιμα στο κοινό. Μερικές φορές λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς από τρίτα μέρη, ανάλογα με το πώς επιλέγετε να αλληλεπιδράσετε μαζί μας, αυτό συμβαίνει π.χ. μέσω cookies τρίτων μερών (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies μας) ή όταν συνδέεστε στον λογαριασμό σας στο e-shop χρησιμοποιώντας τη λειτουργία σύνδεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ρητά διευκρινίζεται ότι στην έννοια της κατά τα ανωτέρω συλλογής των δεδομένων απευθείας από εσάς περιλαμβάνεται επίσης η συλλογή δεδομένων σας που γίνεται από τρίτο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που τυχόν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων, όπου αυτό επιτρέπεται, θα πρέπει προηγουμένως να τους έχετε ενημερώσει (ενδεικτικά και μέσω παραπομπής τους στην παρούσα) και να έχετε εξασφαλίσει, όπου τυχόν απαιτείται, τη συγκατάθεσή τους. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που  μας παρέχετε είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεστε να ειδοποιείτε την Εταιρεία έγκαιρα για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά.

 1. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς: 

Α. Για την παροχή υπηρεσιών σε εσάς, την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης ή λήψης προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήματός σας. Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει ενδεικτικά την επεξεργασία στην οποία προβαίνουμε για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τις παραγγελίες των προϊόντων που εσείς υποβάλλετε μέσω της Ιστοσελίδας μας ή τηλεφωνικώς, για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε την πορεία μιας παραγγελίας προϊόντος που έχετε υποβάλει ή να τη διαχειριστούμε σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξής της, για να επικοινωνούμε μαζί σας, για να διαχειριζόμαστε αιτήματα ή παράπονά σας σχετικά με τις παραγγελίες σας, για σκοπούς τιμολόγησης, για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και για την εν γένει παρακολούθηση της εκπλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων από τη μεταξύ μας σύμβαση.

Β. Για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα σε περίπτωση που επιλέξετε τη δημιουργία λογαριασμού σε αυτή.

Γ. Για την επικοινωνία μαζί σας.

Δ. Για σκοπούς διαφήμισης. Ο εν λόγω σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία στην οποία προβαίνουμε:

α. Για να σας στέλνουμε ενημερωτικά δελτία (newsletters), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, εφόσον μας έχετε ζητήσει να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία συμπληρώνοντας σχετική φόρμα στην Ιστοσελίδα.

β. Για να σας ενημερώνει η Εταιρεία μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προϊόντα που ενδέχεται να σας  ενδιαφέρουν, εφόσον  μας έχετε παράσχει σχετικά τη συγκατάθεσή σας.

 

γ. Για τη διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών π.χ. κληρώσεων/διαγωνισμών, εφόσον έχετε επιλέξει να μετάσχετε σε αυτές.

δ. Για την εξατομίκευση των διαφημίσεων και πληροφοριών που σας δείχνουμε (π.χ. online). Η εν λόγω επεξεργασία συνεπάγεται την κατάρτιση προφίλ σας με συνδυαστική λήψη υπόψη των δεδομένων που αναφέρονται στην ενότητα υπό 3 ανωτέρω (ιδίως ιστορικό περιήγησης και αγορών, πληροφορίες από cookies κ.λπ.).

 1. E. Για σκοπούς ανάλυσης και ερευνών. Ο εν λόγω σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία στην οποία προβαίνουμε για την αποστολή ή υποβολή σε εσάς ερωτηματολογίων για τη διερεύνηση και ανάλυση του βαθμού ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες της Εταιρείας, την αναβάθμιση/βελτίωση των υπηρεσιών και της εν γένει συναλλακτικής σχέσης της Εταιρείας μαζί σας.

ΣΤ. Για σκοπούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις αρχών (δημόσιων, εποπτικών, ανεξάρτητων, εισαγγελικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων (τακτικών ή διαιτητικών). 

Ζ. Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας η τρίτου. Ο εν λόγω σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία για λόγους ενδεικτικά: α. θεμελίωσης, άσκησης και υποστήριξης εννόμων αξιώσεων της Εταιρείας, β. για σκοπούς αποτροπής απάτης, ασφάλειας, προστασίας δικαιωμάτων, πληροφοριακών συστημάτων, περιουσίας της Εταιρείας και σχετιζόμενων με αυτή μερών, υπαλλήλων της και εν γένει των χρηστών της Ιστοσελίδας, γ. συμμόρφωσης της  Εταιρείας με υποχρεώσεις της που προκύπτουν από συμβάσεις της με τρίτα μέρη, δ. διενέργειας εταιρικών συναλλαγών στο πλαίσιο των οποίων μπορεί να μεταβιβάσουμε ή να επιβαρύνουμε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.

 

 1. Σε ποια νομική βάση στηριζόμαστε για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σε συμφωνία με τις επιταγές του νομικού πλαισίου περί προσωπικών δεδομένων φροντίζουμε ώστε να έχουμε μια έγκυρη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τις νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων σας ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας αυτών (δείτε τους σκοπούς στην αμέσως παραπάνω ενότητα 5 αναφερόμενες περιπτώσεις Α έως Ζ):

Για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω υπό 5.Α και 5.Γ η νομική βάση επεξεργασίας είναι η ανάγκη εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης. Η παροχή και η αντίστοιχη επεξεργασία των σχετικών ως προς τους σκοπούς αυτών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας λ.χ. σχετικά με τις παραγγελίες σας και για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και εξυπηρέτησής σας και τυχόν μη παροχή αυτών θα είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η παροχή εκ μέρους της Εταιρείας των υπηρεσιών της σε εσάς. Η επεξεργασία για τον αναφερόμενο σκοπό υπό 5.Γ βασίζεται στη νομική βάση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας μας σε περιπτώσεις  επικοινωνιών της Εταιρείας με υποκείμενα με τα οποία δεν υπάρχει συμβατική σχέση.

Για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω υπό 5.Δ (α,β,γ,δ) και 5.Β η νομική βάση επεξεργασίας είναι η εκ μέρους σας παροχή συγκατάθεσης. Ρητά διευκρινίζεται ότι η συμπλήρωση εκ μέρους σας της φόρμας εγγραφής στην Ιστοσελίδα συνιστά συγκατάθεση με σαφή θετική ενέργεια για τη συνακόλουθη επεξεργασία των αναγκαίων ως προς αυτό δεδομένων, ήτοι  για την επίτευξη του σκοπού της εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς αυτούς εναπόκειται στη διακριτική σας ευχέρεια. Μπορείτε δε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς συνέπειες, πέραν του ότι θα σταματήσετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα, ενημερωτικά δελτία και δε θα είστε πλέον εγγεγραμμένος χρήστης της Ιστοσελίδας. Για τον τρόπο ανάκλησης της συγκατάθεσης βλέπετε τα κατωτέρω αναφερόμενα στο πλαίσιο της παρούσας υπό 13. Κατά περίπτωση θα σας ενημερώνουμε και για ειδικότερους τρόπους ανάκλησης ανάλογα και με τον τρόπο παροχής της συγκατάθεσης λ.χ. στα διαφημιστικά μηνύματα και newsletters που λαμβάνετε στο τέλος αυτών θα υπάρχει υπερσύνδεσμος ανάκλησης της συγκατάθεσής σας και διαγραφής σας από τις λίστες παραληπτών διαφημιστικών μηνυμάτων, newsletters κ.λπ.. Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να απεγγραφείτε από την Ιστοσελίδα επιλέγοντας τη διαγραφή του λογαριασμού σας σε αυτή.

Για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω υπό 5.ΣΤ η νομική βάση επεξεργασίας είναι η ανάγκη συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας. Η παροχή των δεδομένων και η επεξεργασία αυτών είναι υποχρεωτική, η δε μη παροχή θα οδηγούσε σε παραβίαση εκ μέρους της Εταιρείας υφιστάμενης νομικής της υποχρέωσης.

Για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω υπό 5.Ζ, 5.Ε και 5.Δ.ε, η νομική βάση επεξεργασίας είναι τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας ή τρίτου (ενδεικτικά λοιπών εταιρειών του ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, συνεργαζόμενων με την Εταιρεία εταιρειών, προμηθευτών, εργαζομένων κ.λπ.). Της επεξεργασίας αυτής έχει προηγηθεί στάθμιση ότι έναντι των συμφερόντων της Εταιρείας ή του τρίτου δεν υπερισχύει το συμφέρον σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 1. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για τον χρόνο που είναι  απαραίτητος για την εκπλήρωση του σκοπού που εξυπηρετεί η επεξεργασία τους, άλλως για το χρονικό διάστημα που απαιτεί το εκάστοτε ισχύον νομικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο ή η άσκηση αξιώσεων ή η υπεράσπιση δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας

Αναλυτικότερα τα κριτήρια με βάση τα οποία καθορίζουμε τον χρόνο τήρησης για τις διάφορες κατηγορίες  προσωπικών δεδομένων είναι τα ακόλουθα:

α. τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα,

β. πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός,

γ. τυχόν νομική υποχρέωση διατήρησης των προσωπικών δεδομένων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και

δ. την ανάγκη τήρησης των δεδομένων για λόγους άσκησης αξιώσεων ή υπεράσπισης δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων μας.

Ειδικότερα, αν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό στην Ιστοσελίδα, εφόσον επιλέξετε την κατάργηση αυτού θα διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί για σκοπούς δημιουργίας και κατά τη χρήση του εν λόγω λογαριασμού με εξαίρεση αυτά που την τήρησή τους απαιτεί  το εκάστοτε ισχύον νομικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο ή η άσκηση αξιώσεων και η υπεράσπιση δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της  Εταιρείας.

 1. Οι αρχές προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που εφαρμόζουμε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με θεμιτό, νόμιμο και διαφανή τρόπο. Φροντίζουμε να έχουμε μια έγκυρη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και  να είμαστε διαφανείς απέναντί σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»).

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για συγκεκριμένους, προσδιορισμένους και νόμιμους σκοπούς. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει για τους σκοπούς που έχουμε προσδιορίσει ή περαιτέρω μόνο για σκοπούς που είναι συμβατοί με τους αρχικούς σκοπούς που έχουμε προσδιορίσει («περιορισμός του σκοπού»).

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι μόνο όσα είναι κατάλληλα, συναφή και απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων») και λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιημένα καθώς και μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση προσωπικών δεδομένων που είναι ανακριβή σε σχέση με τους σκοπούς επεξεργασίας («ακρίβεια»).

Δεν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση του υποκειμένου τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται ενόψει των σκοπών επεξεργασίας αυτών («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»). 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τρόπο που να διασφαλίζει την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της προστασίας τους από παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

9.       Πώς διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή;

Ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με ασφάλεια. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία, τα οποία διαρκώς επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται αναγκαίο. Ωστόσο λάβετε υπόψη σας ότι κανένας ιστότοπος και καμία συναλλαγή στο περιβάλλον του διαδικτύου δεν παρέχει απόλυτη ασφάλεια. Προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια με χρήση προηγμένων πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης, με τεχνικές ψευδωνυμοποίησης δεδομένων κ.λπ.. Σε σχέση με τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένου χρήστη λογαριασμού, ήτοι του ονόματος χρήστη  (username) και του μυστικού κωδικού εισόδου (password) σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωσή σας για τη διατήρηση της μυστικότητας αυτών από τρίτα μέρη.

 

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

 

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεων της Εταιρείας, την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της ή τρίτων, καθώς και στις περιπτώσεις που η Εταιρεία έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, αποδέκτες των αναγκαίων, με βάση τον σκοπό της εκάστοτε διαβίβασης, δεδομένων σας, μπορεί, για παράδειγμα, να είναι οι κατωτέρω: 

 

 1. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι και μέλη διοίκησης της Εταιρείας στο πλαίσιο των καθηκόντων τους (on a need to know basis).

 

2.Τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε ή παρέχουν υπηρεσίες που υποστηρίζουν, διευκολύνουν την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της Εταιρείας μας όπως ενδεικτικά οι κάτωθι:

α. πάροχοι εργαλείων διαχείρισης και διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - για παράδειγμα, εάν εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία του e-shop ή άλλα μηνύματα προωθητικού χαρακτήρα, θα διαχειριζόμαστε την παράδοσή τους σε εσάς χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο διανομής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτου μέρους,

 

β. πάροχοι υπηρεσιών ασφάλειας και πρόληψης απάτης - για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε παρόχους για να εντοπίζουμε χρήστες αυτοματοποιημένου λογισμικού που ενδέχεται να διαταράξουν τις υπηρεσίες μας ή για να αποτρέπουμε την κακή χρήση των υπηρεσιών μας,

 

γ. πάροχοι υπηρεσιών λογισμικού συνάθροισης δεδομένων και αναλύσεων που μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε και να βελτιστοποιούμε αποτελεσματικά την παράδοση των παραγγελιών σας,

 

δ. πάροχοι πλατφορμών λογισμικού που μας βοηθούν να επικοινωνούμε μαζί σας ή να σας παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης πελατών - για παράδειγμα, διαχειριζόμαστε και απαντάμε σε τυχόν μηνύματα που μας στέλνετε μέσω του κέντρου βοήθειας χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο διαχείρισης επικοινωνιών τρίτου μέρους,

 

ε. πάροχοι υπηρεσιών online αποθήκευσης cloud και άλλων βασικών υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης,

 

στ. πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών μεταφορών/ταχυμεταφορών,

 

ζ. εταιρείες προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών-διαφημιστικές εταιρείες,

 

η. εταιρείες έρευνας ικανοποίησης πελατών ή αγοράς γενικότερα,

 

θ. εταιρείες διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων (call centers)

 

ι. εταιρείες που παρέχουν reviewing services για την αξιολόγηση των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-shop καθώς και της εξυπηρέτησης της ηλεκτρονικής παραγγελίας των πελατών

 

 

-  Σε περίπτωση που μας υποβάλετε αίτημα για την παροχή σε εσάς υπηρεσιών εμπορικής εγγύησης (δηλαδή εγγύησης κατασκευαστή) των προϊόντων που αγοράζετε μέσω του e-shop, θα  διαβιβάζουμε τα απολύτως αναγκαία ως προς αυτό δεδομένα σας, ήτοι το ονοματεπώνυμό σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας που έχετε δηλώσει σε εμάς (τηλέφωνο (σταθερό ή/και κινητό) ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ταχυδρομική διεύθυνση) και πληροφορίες για τα προϊόντα που έχετε αγοράσει ή παραγγείλει μέσω του e-shop

 

 1. Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, διαιτητικά δικαστήρια και φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. 

 

 1. Δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, ορκωτοί λογιστές/ελεγκτές και πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών (ενδεικτικά οικονομικών κ.λπ.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

 

 1. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε δεδομένα σας σε τρίτα μέρη, δυνητικούς ή υφιστάμενους αγοραστές του συνόλου ή μέρους των δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων (περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων) της Εταιρείας ή δικαιούμενους να επιβαρύνουν αυτά.

 

 1. Ενδέχεται να συλλέγουν επίσης πληροφορίες από εσάς κάποια τρίτα μέρη λ.χ. διαφημιστές, δίκτυα μάρκετινγκ κ.α. χρησιμοποιώντας cookies και παρόμοιες τεχνολογίες (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies που περιέχει ειδική ενότητα για τα cookies τρίτων μερών). Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των εν λόγω cookies.

 

 1. Άλλα τρίτα μέρη για τη διαβίβαση δεδομένων στα οποία έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

 

Για τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων  από όσους από τους ανωτέρω αποδέκτες έχουν την ιδιότητα του αυτοτελώς υπεύθυνου επεξεργασίας συστήνουμε να ανατρέξετε στις οικείες ενημερώσεις αυτών περί προσωπικών δεδομένων.

 1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

Η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς  εκτός  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), μόνο εφόσον:

α) διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή από τον διεθνή οργανισμό ή 

β) έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους με βάση την ενωσιακή ή/και εθνική νομοθεσία συνήθως με τη μορφή τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

γ) Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν οι παρεκκλίσεις που μνημονεύονται από την ενωσιακή ή/και εθνική νομοθεσία μεταξύ των οποίων είναι οι ακόλουθες που αναφέρονται εδώ ενδεικτικά:

 1. i) εφόσον έχετε παράσχει στην Εταιρεία την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας,
 2. ii) εφόσον η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασής σας με την Εταιρεία ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήματός σας ή για τη σύναψη ή εκτέλεση  σύμβασης που συνήφθη προς όφελός σας, 

iii) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

 1. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να ζητήσετε να πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης. 

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη) υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία κ.ο.κ.. 

στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την  Εταιρεία σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων). 

ζ) Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

η) Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή: Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας) όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. 

Παρακαλούμε σημειώστε ενδεικτικά τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

 1. Ενδέχεται να χρειαστεί να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα σας προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.
 2. Τα υπό γ, δ και ε δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και την εκτέλεση σύμβασης.
  iii. Η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση εννόμων υποχρεώσεών της.   
  iv.Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

 

 1. Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας- Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου για την προστασία δεδομένων

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση Πλουτάρχου, αρ. 21, ΤΚ 15351 Παλλήνη Αττικής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο globalsatGDPR@globalsat.gr μέσω του εντύπου άσκησης δικαιωμάτων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ως άνω  αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας και για να απευθύνετε τυχόν ερωτήσεις ή απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική.

 

Ειδικά για το δικαίωμά σας ανάκλησης συγκατάθεσης διευκρινίζουμε ότι μπορείτε να το ασκήσετε όπως περιγράφουμε στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο της εν λόγω ενότητας 13 και κατά περίπτωση και με ειδικότερους τρόπους όπως λ.χ. μέσω επιλογής σχετικού υπερσυνδέσμου  διαγραφής από λίστα παραληπτών που θα βρίσκεται στο κάτωθι τμήμα του εκάστοτε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λαμβάνετε (π.χ. ενημερωτικά δελτία/newsletters ή μηνύματα προωθητικού/διαφημιστικού χαρακτήρα).

 

Επίσης μέσω του λογαριασμού σας έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας που έχουν συλλεχθεί για την εγγραφή σας και σε σχέση με τη λειτουργία του λογαριασμού σας και έχετε τη δυνατότητα να τα διορθώσετε όπως επίσης και να καταργήσετε το λογαριασμό σας και να απεγγραφείτε συνακόλουθα από την Ιστοσελίδα γεγονός που θα επιφέρει διαγραφή δεδομένων σας κατά τα ειδικότερα ανωτέρω αναφερόμενα στην ενότητα 7 της παρούσας.

 

 Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντηθεί το αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή αυτού. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Θα ενημερωθείτε σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, δύναται να σας επιβληθεί η καταβολή εύλογου τέλους, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας και λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της αιτούμενης ενημέρωσης ή την εκτέλεσης της αιτούμενης ενέργειας, είτε να υπάρξει άρνηση ανταπόκρισης στο αίτημα/στα αιτήματά σας.

 

 1. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής

Ενδέχεται να τροποποιούμε κατά διαστήματα την παρούσα Πολιτική, ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις και την πραγματικότητα της διενεργούμενης εκ μέρους μας επεξεργασίας. Εάν αποφασίσουμε να προχωρήσουμε σε σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με κάθε πρόσφορο τρόπο, ενδεικτικά μέσω ειδοποίησης στην παρούσα Ιστοσελίδα (π.χ. μέσω banner, αναδυόμενου παραθύρου) ή/και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.. Για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη/επικαιροποιημένη έκδοση της Πολιτικής, σε περίπτωση που πραγματοποιήσουμε σε αυτή μικρές αλλαγές ή βελτιώσεις, συστήνουμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα σελίδα στην οποία θα βρίσκεται αυτή (η Πολιτική) διαρκώς αναρτημένη.

 

Ημερομηνία κατάρτισης 30/3/2021